Združenje za psihosocialno pomoč
in psihoterapijo Neptun,
Trg 25, 5292 Renče
Telefon:040 840 957

Domov
Programi
Družinska terapija online ali v živo v Renčah pri N. Gorici
Kaj je družinska mediacija
Odvisnost od iger na srečo
Funkcionalna družina
Kontakt
O Nadji
Kje smo

 Izvajamo:

  • Sistemsko oz. družinsko psihoterapijo
  • Družinsko mediacijo
  • Integrativno psihoterapijo

Programe izvajamo na dveh lokacijah: v Renčah pri N. Gorici in v Ljubljani.

 

Program  je namenjen nudenju terapevtske in psihosocialne pomoči družinam, parom ali posameznikom. S pomočjo terapevta družina in posameznik odkriva družinsko dinamiko, ki je pripeljala do nefunkcionalnih vedenjskih vzorcev in ki je pripeljala v stiske in težave, s katerimi se posameznik oz. družina sooča. Namen pomoči je odstranitev čustvenih ovir in preoblikovanje problematičnih čustvenih in vedenjskih mehanizmov, ki so vzrok težavam in stiskam ter  vzpostavitev kvalitetnejšega partnerstva in starševstva ter bolj funkcionalnega načina razreševanja medosebnih konfliktov in osebnih čustvenih stisk. Princip dela v programu je osnovan na sistemski družinski terapiji in na strokovnih načelih Inštituta za družinsko terapijo v Londonu.

Program je namenjen tudi  posameznikom, ki so že zaključili zdravljenje zaradi raznih oblik zasvojenosti- patološkega hazardiranja, ali katere druge oblike zasvojenosti (alkoholizma, motenj hranjenja, odvisnosti od tablet, prepovedanih drog,.. ) in želijo aktivno pristopiti k razreševanju osebnih psihičnih stisk, medosebnih odnosov v družini in urejanju na socialnem področju. Eden izmed pogojev za vključitev v program je abstinenca (v primeru zasvojenosti od alkohola se uporabniki lahko vključijo v program, ko je zasvojeni zaključil z bolnišničnim zdravljenjem odvisnosti od alkohola oz. uspeva na drug način vzpostaviti in vzdrževati abstinenco), saj šele takrat uporabnik zmore slediti procesu dela in narediti ustrezne spremembe na področju mišljenja, čustvovanja in vedenja.